169.

di Valeria

– ho avuto la certezza di una verità supposta.
– ahiahiahiahiahi.